Kvs-säätiö

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.) on arkisivistykseen keskittyvä sitoutumaton sivistyssäätiö.
Kvs-säätiö
Kvs-säätiö
Kvs-säätiö

Loimme Kvs-säätiölle verkkosivustokokonaisuuden, joka toimii uutena kotina säätiön seitsemälle eri toiminnolle. Projekti syntyi tarpeesta luoda yhtenäinen ja helppokäyttöinen kokonaisuus, joka palvelisi Kvs-säätiön useaa eri toimintoa. Haasteena oli luoda saumattomasti toimiva kokonaisuus, joka tarjoaisi käyttäjille helpon pääsyn tärkeään tietoon ja samalla ylläpitäisi säätiön brändiä ja identiteettiä useamman sivuston välillä. Projektin aikana onnistuimme suunnittelemaan, kehittämään ja toteuttamaan WordPress Multisite -sivuston, joka vastasi Kvs-säätiön eri toimintojen ainutlaatuisia tarpeita. Yhteistyö tiimimme ja Kvs-säätiön projektitiimin välillä loi vahvan pohjan luovalle prosessille, joka johti lopulta monipuoliseen ja tehokkaaseen WordPress Multisite -sivustoon.

Lähtötilanne ja tavoitteet

Lähtötilanne

Lähtötilanteessa Kvs-säätiöllä oli haasteena hajanainen verkkopresenssi, kun eri toiminnot toimivat erillisillä sivustoillaan ilman yhtenäistä rakennetta. Tämä hankaloitti sekä sivustojen hallintaa että käyttäjien navigointia, ja säätiö tunnisti tarpeen integroida toiminnot yhteen tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Projektin alkuvaiheessa tehty kattava tutkimus ja työpajat toimivat pohjana uudelle WordPress Multisite -ratkaisulle, jonka tavoitteena oli luoda yhtenäinen ja helppokäyttöinen palvelu, joka palvelisi kaikkia säätiön toimintoja saumattomasti.

Projektin tavoitteet

  • Monipuolisten toimintojen ja sisältöjen tuominen yhteen: tavoitteena oli sujuva yhteys seitsemän eri toiminnon välille, jotta sivustot tarjoaisivat yhtenäisen ja helposti navigoitavan kokemuksen käyttäjille.
  • Käyttäjäystävällisyys: tavoitteena oli parantaa käyttäjäystävällisyyttä tarjoamalla selkeät ja intuitiiviset käyttöliittymät sekä navigointipolut jokaiselle toiminnolle, jotta kävijät voivat helposti löytää etsimänsä tiedon.
  • Brändin yhdenmukaisuus: projekti pyrki ylläpitämään säätiön brändiä ja identiteettiä kaikkien seitsemän toiminnon osalta.
  • Helppo hallinta ja ylläpito: tavoitteena oli kehittää sivustokokonaisuus, joka mahdollistaa Kvs-säätiön henkilökunnalle helpon sisällön hallinnan ja meille sivuston ylläpitäjinä vakaan ja helposti hallittavan kokonaisuuden.
  • Laajennettavuus ja joustavuus: tavoitteena oli suunnitella multisite-kokonaisuus siten, että se olisi helposti laajennettavissa tulevia tarpeita varten.

Projektin kohokohdat

Usea toiminto saman hallinnan alle

Projektin alussa suoritetun kattavan tutkimuksen pohjalta rakensimme sivustot vahvasti käyttäjien tarpeiden ja Kvs-säätiön omien toiveiden ympärille. Haastattelut ja työpajat antoivat meille syvällisen ymmärryksen siitä, millaisia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia säätiön eri toiminnoilla tulisi olla. Ratkaisuksi valikoitu WordPress Multisite, jonka avulla sivustojen hallinta ja päivittäminen on tehokasta sekä turvallista.

Yhtenäinen teema räätälöidyillä piirteillä

Kaikki seitsemän sivustoa hyödyntävät samaa teemaa, mikä luo yhtenäisen visuaalisen ilmeen ja käyttökokemuksen. Samalla mahdollistimme kuitenkin värien ja muiden piirteiden muokkaamisen sivustokohtaisesti, jotta jokainen toiminto voi säilyttää oman identiteettinsä.

Modulaariset sivupohjat

Hyödynsimme modulaarista lähestymistä sivupohjien kanssa, mikä mahdollisti jokaisen sivuston räätälöinnin omiin tarpeisiinsa. Modulaarinen ja yhtenäinen lähestymistapa teki myös sivuston ylläpidosta sekä päivittämisestä tehokasta ja joustavaa.

Saavutettavuus

Verkkosivustouudistuksessa saavutettavuus (WCAG 2.1. AA-taso) oli keskeinen teema. Saavutettavuuden huomioimisella varmistimme, että sivusto on kaikkien käyttäjien saavutettavissa.

Jatkuva vuorovaikutus projektin aikana

Pidimme jatkuvaa vuoropuhelua säätiön eri toiminnoista vastaavien henkilöiden kanssa koko projektin ajan varmistaaksemme, että suunnittelupöydällä tehdyt valinnat ja tulevat ratkaisut vastasivat heidän odotuksiaan. Tämä avoin kommunikaatio takasi, että projekti eteni sujuvasti ja lopputulos oli tarkasti linjassa Kvs-säätiön visioiden kanssa.

Projektin vaiheet

Tutkimus

Projektin alussa suoritimme perusteellisen tutkimuksen, jossa haastattelimme säätiön eri toimintojen työntekijöitä ja pidimme työpajoja. Tavoitteena oli kerätä syvällistä tietoa heidän tarpeistaan, toiveistaan ja odotuksistaan tulevalle verkkosivustolle. Tutkimusvaiheen avulla hahmottelimme suuntaviivat, jotka toimivat perustana koko projektin suunnittelulle.

Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa keskityimme vahvasti varmistamaan, että jokaisen sivuston tarpeet ja erityispiirteet huomioitiin. Tutkimuksen tulosten perusteella siirryimme suunnitteluvaiheeseen, jossa keskityimme multisite-sivuston yhtenäisen teeman luomiseen. Samaan aikaan varmistimme, että jokaisen toiminnon erityistarpeet ja identiteetti voitiin huomioida.

Koko suunnitteluvaiheen läpi pidettiin mielessä sivustojen kävijät. Projektin tavoitteena kun oli parantaa käyttäjäystävällisyyttä tarjoamalla selkeät ja intuitiiviset käyttöliittymät sekä navigointipolut jokaiselle toiminnolle, jotta kävijät voivat helposti löytää etsimänsä tiedon.

Toteutus

Toteutusvaiheessa pohjana oli meille entuudestaan hyvin tuttu multisite-ratkaisu sekä sivustojen välillä yhtenäinen ja räätälöity WordPress-teema. Toteutusvaiheessa kiinnitettiin erityistä huomiota sivuston tekniseen suorituskykyyn, responsiivisuuteen ja saavutettavuuteen. Skaalautuvuus otettiin huomioon toteutuksessa varmistaen, että sivusto voi kasvaa ja kehittyä joustavasti säätiön mahdollisten tulevien tarpeiden mukana. Skaalautuvuutta ja joustoa edesauttaa sivuston modulaarinen ja joustava rakenne. Modulaarisen rakenteen myötä uusien sivujen ja osioiden lisääminen tai olemassa olevien päivittäminen on tehokasta ja vaivatonta sivustolle luotujen uniikkien sisältöelementtien avulla.

Viimeistely ja sisältöjen massasiirrot

Viimeistelyvaiheen aikana uudet sivustot rakentuvat sivu ja artikkeli kerrallaan, kun sisältöjä ruvetaan syöttämään ja siirtämään. Siirsimme viimeistelyvaiheen aikana suuren määrän vanhojen sivuston sisältöjä hyödyntämällä kehittäjiemme luomia työkaluja. Massasiirrot säästivät asiakkaan suurelta määrältä käsityötä ja aikaa voitiin näin keskittää muiden sisältöjen työstöön.

Lopputulema

Uuden WordPress Multisite -sivuston rakentaminen säätiön seitsemälle eri toiminnolle oli kokonaisvaltainen prosessi, jossa yhdistyi tiivis yhteistyö, huolellinen suunnittelutyö ja laadukas teknisen osaaminen. Tutkimusvaiheen perusteelliset haastattelut ja työpajat tarjosivat meille suunnittelijana sekä toteuttajana arvokasta tietoa. Tiedon pohjalta onnistuimme rakentamaan sivuston, joka vastaa monipuolisesti Kvs-säätiön eri toimintojen tarpeisiin.

Yhteistyömme Kvs-säätiön kanssa ei päättynyt sivustojen julkaisuun, vaan se jatkuu ylläpidon ja käyttötuen sekä jatkuvan kehityksen tiimoilta. Tavoitteenamme on varmistaa, että sivustot pysyvät ajan tasalla ja vastaavat käyttäjien ja säätiön muuttuviin tarpeisiin. Uskomme, että tämä multisite-ratkaisu tulee palvelemaan säätiötä tehokkaasti ja kestävästi pitkällä aikavälillä!

Räätälöityjä verkkosivustoja vuodesta 2005 Lue lisää palveluistamme

Ota yhteyttä

Kysy lisää tai ehdota veloituksetonta tapaamisaikaa asiantuntijamme kanssa.

Katsothan tästä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Niku Piitulainen
Niku Piitulainen Myynti, suunnittelu, projektit
Muiden henkilöiden yhteystiedot