Saavutettavuuden auditointi

Saavutettavuusauditoinnin avulla saavutettavuuden tila selville

Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkosivuston tasavertaista käyttömahdollisuutta kävijän lähtökohdista riippumatta. Laki velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisestä sektorista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Tärkeän lain taustalla on EU:n saavutettavuusdirektiivi. Saavutettavuusauditoinnin avulla saat tietää verkkosivustosi saavutettavuuden tilan.

Saavutettavuusauditointi ammattilaisen toimesta

Verkkosivuston saavutettavuus on olennainen osa uusien verkkosivustojen suunnittelua ja toteutusta. Uusilla verkkosivustoilla saavutettavuus tulisi siis olla lähtökohtaisesti jo kunnossa. Mitä sitten kun olemassa oleva verkkosivusto kaipaa saavutettavuuden saralla arviointia ja toimenpiteitä?

Me lähdemme liikkeelle arvioinnista, jonka suorittaa saavutettavuuteen perehtynyt ammattilainen. Asiantuntija käy verkkosivuston läpi, arvioiden sivuston saavutettavuutta. Havainnot tehdään eri päätelaitteilla eri käyttötapauksiin ja WCAG 2.1 -ohjeistoon perustuen. WCAG on kansainvälinen ohjeistus verkkosivuston saavutettavuudesta. Ohjeistoa käytetään verkkosivuston saavutettavuuden arvioinnissa ja ohjenuorana uusien palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Verkkosivusto käydään lisäksi läpi teknisesti: lähdekoodi otetaan tarkkaan syyniin ja arvioidaan teknistä toteutusta peilaten alan standardeihin ja WCAG-ohjeistoon.

Kun auditointi on saatu päätökseen kasataan havainnot raporttiin, josta ilmenee verkkosivuston saavutettavuuden tila. Raporttiin on liitetty havainnot, yksittäisten havaintojen kriittisyyden tila sekä kehitysehdotukset havaintoihin peilaten. Ota yhteyttä ja tehdään teidänkin verkkosivuista saavutettavat!

Saavutettava vai esteetön, mitä on saavutettavuus? 

Saavutettavuutta verrataan usein esteettömyyteen. Esteettömyys on monelle saavutettavuutta tutumpi termi, sillä termiä on käytetty jo pidempään infrastruktuurin suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Erilaiset kulkijat huomioonottava infrastruktuuri, jossa esimerkiksi pyörätuolilla kulkeva pääsee vaivattomasti paikasta toiseen on esteetöntä.

Miten esteettömyys sitten liittyy verkkosivustoihin ja miten se eroaa saavutettavuudesta? Verkkosivustoilla ei kuljeta pyörätuoleilla, mutta avustavaa teknologiaa, kuten ruudunlukijaa hyödyntävä kävijä huomaa nopeasti onko verkkosivusto saavutettava. Saavutettavuus on monen tekijän summa, mutta ilmenee esimerkiksi seuraavissa osa-alueissa:

  • Liikkuminen sivustolla tulee olla helppoa ja vaivatonta
  • Valikot tulee olla selkeitä ja oikein merkittyjä
  • Sisällön tulee olla selkeää ja tekstin helppolukuista (fontit ja niiden koko)
  • Sisältöä tulee pystyä selaamaan ruudunlukijalla
    • Oikeaan sisältöön pääsy tulee olla helppoa ilman navigaation selaamista jokaisella sivulla
  • Sisällöt tulee olla kuvattuna kävijöille. Esimerkiksi eri elementit, otsikkotasot ja kuvat
    • ALT-tekstit kuville, jotta informaatio ei mene ohi. Kuva ei sellaisenaan puhu kaikille tuhatta sanaa!

Saavutettavuudesta voidaan siis puhua kun lähtökohdista huolimatta kävijä löytää etsimänsä tiedon ja pystyy suorittamaan haluamansa toimenpiteen verkkosivustolla. Ja mikä tärkeintä: helposti ja yhdenvertaisesti.

Me Site Logicilla ajattelemme, että saavutettavuus ei ole vain lain määräämä pakko: meille saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehityksessä. Ota meihin yhteyttä ja sovitaan saavutettavuuden täyteinen tapaaminen!

Ota yhteyttä

Kysy lisää tai ehdota veloituksetonta tapaamisaikaa asiantuntijamme kanssa.

Katsothan tästä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Niku Piitulainen
Niku Piitulainen Myynti, suunnittelu, projektit
Muiden henkilöiden yhteystiedot