UX-suunnittelu

Huono käyttäjäkokemus on kallista

Käyttäjäkokemuksen merkitys

Kaikki menestyvät yritykset ja järjestöt panostavat käyttäjäkokemukseen. Se on erinomainen keino vaikuttaa positiivisesti kohderyhmääsi ja saada haluttuja tuloksia aikaan. Käyttäjäkokemuksen merkitys korostuu esimerkiksi verkkopalvelun ollessa kävijän ensimmäinen kontaktipiste organisaatioon. Verkkopalvelun käyttäjäkokemus vaikuttaa suoraan syntyvään brändikokemukseen ja mielikuviin sinusta toimijana. Se minkälaisena toimijana sinut koetaan, on suora vaikutus tuloksiin. Käyttäjäkokemus on myös merkittävä tekijä, joka vaikuttaa uuden järjestelmän tai palvelun omaksumiseen. Jos sitä on monimutkaista käyttää, ei käyttäjä välttämättä havaitse sen käytöstä koituvia hyötyjä.

UX-suunnittelu lyhyesti

Käyttäjäkokemus on ajasta ja paikasta riippuva subjektiivinen kokemus. UX-suunnittelussa (käyttäjäkokemussuunnittelu) pyritäänkin ymmärtämään ensisijaisia käyttäjiä sekä heidän emotionaalisia ja kognitiivisia prosesseja, jotta käyttökokemuksesta saadaan miellyttävä. UX-suunnittelulla voidaan vaikuttaa myönteisesti käyttäjän mielikuviin, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Ensiluokkainen käyttäjäkokemus rakentuu käytettävyydestä, esteettisyydestä, sisällöstä, esteettömyydestä, järjestelmän vuorovaikutuksesta ja suorituskyvystä.

Osaamisemme

Olemme tehneet UX-suunnittelua erilaisten yritysten ja järjestöjen verkkopalveluita ja digitaalisia järjestelmiä varten. Ydinosaamisemme on UI-suunnittelussa (käyttöliittymäsuunnittelu), graafisessa suunnittelussa ja saavutettavuuden suunnittelussa. Keskitymme UX-suunnittelussa ennen kaikkea käytettävyyteen, vuorovaikutukseen, visuaalisuuteen, saavutettavuuteen/esteettömyyteen ja järjestelmän suorituskykyyn. Osana UX-suunnittelua otamme huomioon, kuinka erilaisilla suunnittelun ratkaisuilla vaikutetaan myönteisesti käyttäjän mielikuviin, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Tavoitteenamme on suunnitella vaikuttavia käyttöliittymiä, joista kävijät tykkäävät.

Käytettävyys on kingi

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on tavoitteellista ja tietopohjaista toimintaa. Se rakentuu toimintasi tavoitteista ja käyttäjäymmärryksestä. Mitä suuremmasta palvelukokonaisuudesta on kyse, sitä merkittävämmäksi käytettävyyden eri aspektit, kuten navigointi ja tiedon nopea löytyminen, muodostuvat. Epälooginen, sekava ja huonosti toimiva käyttöliittymä aiheuttaa turhautumista ja ylittää käyttäjän kognitiivisen suorituskyvyn rajat. Tärkein tietolähde käytettävyyden suunnittelussa ei ole mielipiteet, vaan kohderyhmäsi. Tietoa tarpeista ja mahdollisista käytettävyyden solmukohdista saadaan suoraan käyttäjiltä tai analysoimalla käyttäjädataa. Tietoa on kuitenkin syytä tarkastella kriittisesti ja parempia tuloksia saavutetaan pitkäjänteisesti testaamalla ja optimoimalla.

Erikoisosaaminen
  • Käyttäjäkokemussuunnittelu (UX)
  • Käyttöliittymäsuunnittelu (UI)
  • Graafinen suunnittelu
  • Käytettävyys
  • Saavutettavuus (WCAG)

Ota yhteyttä

Kysy lisää tai ehdota veloituksetonta tapaamisaikaa asiantuntijamme kanssa.

Katsothan tästä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Niku Piitulainen
Niku Piitulainen Myynti, suunnittelu, projektit
Muiden henkilöiden yhteystiedot