taidejakulttuuri.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön taidejakulttuuri.fi-sivusto tarjoaa kokoelman kulttuurialan tilastoraportteja käsitekuvauksineen, apurahahakemiston sekä ajankohtaista tietoa alalta.
taidejakulttuuri.fi
taidejakulttuuri.fi
taidejakulttuuri.fi

Toteutuimme uudet verkkosivut Opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) kulttuurialan tilastojen sekä ajankohtaisen tiedon esittelyä varten. Palvelu on tuotettu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä kulttuurialalta tilastotietoa tuottavien organisaatioiden kanssa. Projektissa luotiin täysin uusi WordPress-sivusto, joka tarjoaa modernin ja käyttäjäystävällisen alustan alan tiedon jakamiseen. Tärkeimpinä painopisteinä projektissa olivat alan tilastojen sekä rahoitushakujen helppo saatavuus, alaan liittyvien uutisten ja ajankohtaisen tiedon esilletuonti sekä alan käsitteille suunniteltu helppokäyttöinen hakemisto.

Lähtötilanne ja tavoitteet

Lähtötilanne

Projekti käynnistettiin tyhjältä pöydältä, sillä aiempaa sivustoa ei ollut. Tämä tarjosi oivan mahdollisuuden luoda innovatiivinen ja täysin räätälöity verkkosivusto vastaamaan ministeriön erityistarpeisiin kulttuurialan tärkeiden tietojen esittelyssä. Tavoitteena oli luoda moderni sivusto, joka tarjoaa käyttäjilleen saumattoman käyttökokemuksen tärkeän tiedon äärellä.

Projektin tavoitteet

  • Tilastojen selkeä esittely: tavoitteena oli luoda selkeä ja visuaalisesti silmää miellyttävä tilastojen esittelyosio, joka tarjoaa kattavaa tietoa kulttuurialan kehityksestä.
  • Rahoitushakujen helppo löydettävyys ja toimiva integraatio tutkimustietovarantoon: tavoitteena oli noutaa tiedot tutkimustietovarannosta integraation avulla ja mahdollistaa rahoitushakujen helppo sekä intuitiivinen haku sivustolla.
  • Alaan liittyvien uutisten ja ajankohtaisen tiedon esilletuonti: tavoitteena oli tarjota käyttäjille mahdollisuus selata alan uutisia eri lähteistä RSS-ratkaisun avulla.
  • Käsitteille selitteet: tavoitteena oli luoda oma hakemisto ja osio kulttuurialaan liittyville käsitteille.
  • Uniikki ulkoasu: tavoitteena oli suunnitella sivustolle uniikki ulkoasu, joka noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön graafista ohjeistoa, säilyttäen kuitenkin sivuston oman identiteetin.
  • Saavutettavuus standardien mukaisesti: tavoitteena oli varmistaa, että sivusto on täysin saavutettava WCAG  2.1. AA-tason mukaisesti, jotta kaikki käyttäjät voivat hyödyntää sitä esteettömästi.

Projektin kohokohdat

Laadukasta jälkeä tiukassa aikataulussa

Projektille oli asetettu räätälöityä WordPress-toteutusta ajatellen napakka aikataulu. Laadukkaan projektinhallinnan ja vankan otteen avulla projekti vietiin kuitenkin maaliin tavoitellussa aikataulussa lopputuloksesta tinkimättä.

Selkeä näyttämö alan tilastotiedolle

Sivuston ytimessä on alaan liittyvien tilastojen esittelyosio, joka tarjoaa kattavaa tietoa kulttuurialan kehityksestä. Tilastojen hakeminen tehtiin helpoksi tarkkaan mietittyjen suodatustoimintojen avulla. Tilastojen esittelypohjilla tilastotieto esitellään sivustolle upotettujen Power BI -raporttien avulla.

Helppokäyttöinen hakemisto alan käsitteille

Projektissa luotu hakemisto alan käsitteille mahdollistaa käyttäjille nopean tiedon löytämisen ja syventymisen alaan liittyviin käsitteisiin.

Rahoitushaut sivustolle integraation avulla

Useat alan rahoitushaut noudetaan sivustolle tutkimustietovarannosta integraation avulla. Laadukkaasti toteutettu integraatio mahdollistaa kävijöille alaan liittyvien rahoitushakujen hakemisen yhdestä paikasta. Integraation avulla sivuston ylläpitäjän ei tarvitse päivittää tietoja moneen paikkaan ja tieto on aina ajan tasalla.

Alan ajankohtaisen tiedon kerääminen RSS-ratkaisulla

Sivustolta voi selata ajantasaista tietoa kulttuurialaan liittyvistä tärkeistä teemoista. Tieto haetaan useasta eri lähteestä RSS-ratkaisun avulla.

Saavutettavuus

Sivusto toteutettiin WCAG AA 2.1. standardin mukaisesti. Tällä varmistettiin, että kaikki käyttäjät voivat hyödyntää sivustoa esteettömästi ja tärkeän tiedon äärelle pääsee käytettävästä laitteesta sekä teknologiasta riippumatta.

Projektin vaiheet

Suunnittelu ja tekniset määritykset

Suunnitteluvaiheessa suunniteltiin sivuston rakenne ja käyttöliittymät, ottaen huomioon projektille asetetut keskeiset tavoitteet. Suunnitteluvaiheessa keskityimme erityisesti käyttöliittymien suunnitteluun tilastojen, rahoitushakujen ja käsitteiden osalta.

Tilastojen esittelyssä käytimme käyttäjälähtöisiä suunnittelumenetelmiä, jotta sivustolle suunnitellut toiminnot palvelisivat mahdollisimman hyvin kulttuurialan toimijoita. Tavoitteena oli varmistaa, että tilastot esitetään selkeästi ja oikean tilaston löytäminen on helppoa. Rahoitushakujen osalta teimme muutamia eri ehdotuksia, joiden avulla kartoitimme käyttäjien oletettuja tarpeita ja odotuksia rahoitushakujen hakemisesta. Näin varmistimme, että integraation kautta sivustolle tulevat tiedot ovat mahdollisimman selkeästi esitettyjä ja helposti löydettävissä.

Sivuston uniikin ulkoasun suunnittelu perustui ministeriön graafiseen ohjeistoon. Ilmeen suunnittelussa kiinnitettiin kuitenkin samalla huomiota sivuston oman identiteetin säilyttämiseen. Saavutettavuus pidettiin myös visuaalisen ilmeen suunnittelussa mielessä. Näin varmistettiin, että lopputulos täyttää WCAG 2.1. AA -standardin vaatimukset.

Teknisten määritysten merkitys korostui suunnitteluvaiheen lopussa. Tarkkojen teknisten määritysten laatiminen on tärkeää, jotta sivusto toimii saumattomasti ja halutulla tavalla erilaisissa käyttötapauksissa. Varhaisessa vaiheessa tehtyjen määritysten ansiosta pystyimme välttämään monimutkaisia muutoksia myöhemmissä vaiheissa ja varmistamaan projektin sujuvan etenemisen.

Toteutus

Kehitystyön vaiheessa asetimme painopisteen laadukkaalle tekniselle toteutukselle, jossa mm. saavutettavuus ja responsiivisuus huomioidaan joka käänteessä. Rahoitushakujen integraatio saatiin toteutettua ilman ongelmia. Huolella tehdyn käyttöliittymäsuunnittelun sekä teknisten määritysten tulokset näkyvät lopputuotteessa mm. tilastojen ja rahoitushakujen osalta sulavana ja intuitiivisena käyttökokemuksena.

Viimeistely

Viimeistelyvaiheessa suoritimme kattavat testaukset varmistaaksemme sivuston toimivuuden kaikissa skenaarioissa. Testasimme sivuston eri selaimilla, laitteilla ja käyttöjärjestelmillä. Tämä vaihe oli kriittinen myös saavutettavuuden varmistamiseksi.

Lopputulema

Projektin lopputuloksena syntyi opetus- ja kulttuuriministeriön tarpeisiin täysin räätälöity WordPress-sivusto, joka tarjoaa kattavan ja helppokäyttöisen alustan kulttuurialan ajankohtaisen tiedon esittelyyn. Tilastojen, rahoitushakujen, uutisten ja käsitehakemiston osalta saavutettiin onnistunut yhdistelmä, mikä tekee sivustosta arvokkaan tiedonlähteen kaikille kulttuurialan toimijoille.

Räätälöityjä verkkosivustoja vuodesta 2005 Lue lisää palveluistamme
Yhteistyö Site Logicin kanssa oli erittäin onnistunut kokemus. Projektinhallinta oli ammattimaista ja yhteydenpito ystävällistä ja sujuvaa. Työskentely eteni läpinäkyvästi ja yhteydenottoihin vastattiin viipymättä. Koimme että jokainen toiveemme kuultiin ja ymmärrettiin. Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Voin suositella lämpimästi! Mira Kajantie, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ota yhteyttä

Kysy lisää tai ehdota veloituksetonta tapaamisaikaa asiantuntijamme kanssa.

Katsothan tästä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Niku Piitulainen
Niku Piitulainen Myynti, suunnittelu, projektit
Muiden henkilöiden yhteystiedot