Excellence Finland

Excellence Finland on organisaatioiden laadun ja kehittämisen puolestapuhuja. Excellence Finlandin tavoitteena on kehittää Suomessa toimivien organisaatioiden kilpailukykyä.
Excellence Finland
Excellence Finland
Excellence Finland

Loimme Laatukeskus Excellence Finland Oy:lle uudet WordPress-verkkosivut ja WooCommerce-verkkokaupan. Excellence Finlandin vanhat verkkosivut ja verkkokauppa olivat tulleet tiensä päähän, kaivaten sekä visuaalista että teknistä päivitystä. Projektin keskiössä olivat sisällöllisten, visuaalisten ja teknisten päivityksien lisäksi myös vahva panostus hakukoneoptimointiin sekä verkkokaupan toiminnallisuuksiin. Tavoitteena oli luoda moderni ja käyttäjäystävällinen verkkosivusto, joka vastaa kävijöiden tarpeisiin ja tarjoaa jäsenistölle entistä paremman kokemuksen Excellence Finlandin palveluiden, koulutusten ja tapahtumien äärellä.

Lähtötilanne ja tavoitteet

Lähtötilanne

Excellence Finlandin vanhat verkkosivut eivät enää vastanneet nykypäivän vaatimuksia. Havaitut puutteet hankaloittivat sekä käyttäjäkokemusta että sivuston suorituskykyä. Sivusto ja verkkokauppa kaipasivat kipeästi sekä visuaalista että teknistä päivitystä. Näiden haasteiden valossa lähtötilanteessa oli selkeä tarve kokonaisvaltaiselle sivustouudistukselle. Keskeistä oli myös varmistaa, että uusi verkkokauppa integroituisi saumattomasti Excellence Finlandin taustajärjestelmiin, jotta tuotetiedot ja tilaukset liikkuisivat järjestelmien välillä vaivattomasti.

Projektin tavoitteet

  • Kattavien palvelujen esilletuominen: tavoitteena oli löytää parhaat tavat sivustolla tarjottavien koulutusten, tapahtumien ja palvelujen selkeään esilletuomiseen, jotta kävijät saavat helposti tiedon Excellence Finlandin tarjoamista mahdollisuuksista.
  • Toimiva verkkokaupan integraatio: tavoitteena oli integroida uusi verkkokauppa saumattomasti Excellence Finlandin käyttämiin taustajärjestelmiin, mahdollistaen sujuvan tiedonsiirron järjestelmien välillä.
  • Käyttäjälähtöisyys: tavoitteena oli tehdä uudesta sivustosta entistä käyttäjäystävällisempi, uudistamalla sivuston rakennetta, sisältöjä, toimintoja ja käyttöliittymiä.
  • Hakukoneoptimointi: projektin tavoitteena oli keskittyä vahvasti hakukoneoptimointiin, jotta kävijät löytäisivät uuden sivuston ja sen tarjoamat ainutlaatuiset palvelut, koulutukset ja tapahtumat.
  • Jäsenistön huomioiminen: tavoitteena oli huomioida jäsenistön tarpeet, mahdollistaen mm. jäsenhintojen ja tiettyjen sisältöjen tarjoamisen vain kirjautuneille jäsenille.
  • Visuaalisen ilmeen uudistaminen: tavoitteena oli luoda sivustolle raikas ja moderni ilme Excellence Finlandin uuden brändin mukaisesti.

Projektin kohokohdat

Koulutusten ja tapahtuminen uusi näyttämö

Verkkokaupan kehityksessä painotettiin käyttöliittymien tarkkaa suunnittelua ja toteutusta, jotta uusi palvelu voisi tarjota entistä houkuttelevamman ja käyttäjäystävällisemmän kokemuksen. Erityisesti koulutusten myynnin ja tapahtumien esittelyn näkökulmasta verkkokaupassa keskityttiin käyttäjälähtöisiin toimintoihin varmistaen, että tarjottavien koulutusten ja tapahtumien houkuttelevuus ja merkityksellisyys tulevat esille.

Verkkokaupan integraatio

Verkkokaupan integraation huolellinen suunnittelu ja toteutus taustajärjestelmiin takasi, että tuotetiedot ja tilaukset liikkuvat Excellence Finlandin käyttämien järjestelmien välillä saumattomasti, tehostaen prosesseja. Haastavan integraation toteuttaminen saatiin vietyä maaliin uudistuksen ohessa, varmistaen tehokkaan ja työaikaa säästävän kokonaisuuden Excellence Finlandille.

Laadukas ja aikaa kestävä tekninen toteutus

Projektin yksi keskeinen tavoite oli varmistaa, että sivusto toimii moitteettomasti ja nopeasti kaikissa käyttötapauksissa. Luodut ratkaisut ja valitut teknologiat varmistavat, että uusi verkkopalvelu kestää aikaa ja mahdollistaa laajennettavuuden tulevia tarpeita silmällä pitäen. Uuden sivuston kehityksessä varmistettiin, että tekniset ratkaisut vastaavat tämän päivän standardeja, parantaen samalla käyttökokemusta ja sivuston suorituskykyä.

Projektin vaiheet

Kävijäryhmien tunnistaminen ja kävijäpersoonien luominen

Projekti aloitettiin yhteiskehittämisen työpajoilla. Työpajoissa tunnistettiin sivuston tärkeimmät kävijäryhmät ja luotiin fiktiivinen kävijäpersoona edustamaan jokaista kävijäryhmää. Näiden työpajojen avulla saatiin selkeä kuva kävijäryhmien tarpeista ja luotiin pohjaa onnistuneelle suunnittelulle.

Suunnittelu

Suunnitteluvaiheen tarkoituksena oli luoda selkeä suunnitelma uuden sivustokokonaisuuden teknistä toteutusta varten. Ennen uusien käyttöliittymien suunnittelun aloittamista vanhan sivuston rakenne purettiin osiin. Luotujen kävijäpersoonien avulla uuden rakenteen suunnittelu voitiin tehdä käyttäjälähtöisesti, huomioiden tärkeimpien kävijäryhmien tarpeet.

Huolellisen rakenteen uudelleenmuotoilun jälkeen sivuston käyttöliittymät suunniteltiin vastaamaan Excellence Finlandin tarpeita ja kävijöiden tavoitteita. Lopullinen visuaalinen ilme syntyi tiiviissä yhteistyössä suunnittelutiimimme ja asiakkaan projektitiimin välillä. Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota verkkokaupan näkymiin ja integraatioon, jotta tuleva tekninen toteutus sujuisi mallikkaasti. Suunnitteluvaiheen tuloksena syntyi kattava suunnitelma, joka loi vahvan perustan uuden verkkosivuston ja verkkokaupan kehitykselle. Huolella tehty suunnittelutyö varmisti, että sivusto ja verkkokauppa eivät ainoastaan näytä hyvältä, vaan myös toimivat moitteettomasti.

Toteutus

Suunnitteluvaiheessa syntyneiden visuaalisten vedosten ja teknisten määritysten perusteella aloitettiin sivuston ja verkkokaupan toteutus. Helppokäyttöisten muokkausnäkymien ja laadukkaan, hakukoneet huomioonottavan, teknisen toteutuksen ohella erityistä huomiota kiinnitettiin integraatioon Excellence Finlandin käyttämiin taustajärjestelmiin. Räätälöity WordPress-sivusto ja WooCommerce-verkkokauppa yhdistettynä kompleksiin integraatioon vaati kehitystiimiltämme tarkkaa ja huolellista otetta. Osaavissa käsissä palvelu syntyi näkymä ja toiminto kerrallaan, integraatio taustalla huomioiden.

Viimeistely

Viimeistelyvaiheessa varmistettiin, että uusi sivustokokonaisuus toimi moitteettomasti ja vastasi kaikkia palvelulle asetettuja tavoitteita. Testauksen aikana sivusto käytiin läpi eri selaimilla, laitteilla ja käyttöjärjestelmillä varmistaen virheettömän toiminnan jokaiselle kävijälle.

Lopputulema

Kokonaisvaltainen uudistus vaati tarkkaa otetta ja ketterää reagointia tilanteiden eläessä. Laajassa uudistuksessa, jossa verkkosivusto ja verkkokauppa uusitaan täysin, on monta liikkuvaa tekijää. Excellence Finlandin uudistuksessa tähän yhtälöön lisättiin vielä vaativat integraatiot taustajärjestelmiin, tarkkuutta siis todella vaadittiin. Huolellinen suunnittelutyö, laadukas teknisen osaaminen ja tiivis yhteistyö toimijan ja asiakkaan välillä siivittivät projektin onnistuneeseen lopputulokseen.

Uudistus ei ainoastaan parantanut verkkopalvelun visuaalista ilmettä, vaan myös teknisiä toiminnallisuuksia, käytettävyyttä ja hakukoneoptimointia. Projektin myötä Excellence Finland pystyy entistä paremmin tarjoamaan palvelujaan ja koulutuksiaan verkossa, edistäen samalla Suomessa toimivien organisaatioiden kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Räätälöityjä verkkosivustoja ja verkkokauppoja jo vuodesta 2005 Lue lisää palveluistamme

Ota yhteyttä

Kysy lisää tai ehdota veloituksetonta tapaamisaikaa asiantuntijamme kanssa.

Katsothan tästä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Pekka Turpeinen
Pekka Turpeinen Myynti, suunnittelu, projektit
Muiden henkilöiden yhteystiedot