SPEK

Varautumisen, onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastusalan asiantuntijajärjestö
SPEK
SPEK
SPEK

Suunnittelimme ja toteutimme Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle uudet WordPress-verkkosivut. Päämääränä oli selkeyttää sivuston rakenne ja huomioida eri kävijäryhmät entistä paremmin. Suosittuja sisältöjä nostettiin enemmän esille ja lisäksi sivusto toimii portaalina ohjaamaan kävijöitä muihin järjestön omiin sekä sidosryhmien sivustoihin. Hyödynsimme suunnittelussa UX-suunnittelua ja yhteiskehittämisen työpajoja. Suunnittelun keskiössä olivat analytiikka sekä sivuston kävijöiltä saatu palaute yhdistettynä työpajoista saatuun tietoon.

Integraatio koulutus- ja kurssijärjestelmään

Kurssit paremmin esille ja ilmoittautuminen helpommaksi

Järjestön laaja kurssitarjonta nostettiin sivustolla esille integroimalla verkkosivusto Kehätiedon Kilta -järjestelmään. Integraation avulla saatiin tuotua automaattisesti koulutus- ja kurssijärjestelmän tiedot järjestön tarjoamista kursseista sivustolle sekä huolella suunnitellun rakenteen avulla ohjattua kävijät ilmoittautumaan kursseihin. Tuomalla ajantasaiset kurssitiedot suoraan sivustolle tiedon alkuperäisestä lähteestä, saavutettiin kurssitietojen hallinnassa huomattavaa ajansäästöä.

Integraatio koulutus- ja kurssijärjestelmään
Etsitkö tekijää verkkosivustoprojektiisi? Näin me sen teemme