Palkansaajien tutkimuslaitos

Vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa tehdään riippumatonta ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävää soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta
Palkansaajien tutkimuslaitos
Palkansaajien tutkimuslaitos
Palkansaajien tutkimuslaitos

Hyödynsimme verkkosivuston uudistusprojektisssa käyttäjäkeskeisiä menetelmiä kuten palvelumuotoilua, käyttökokemussuunnittelua (ux-suunnittelu) ja käyttöliittymäsuunnittelu (ui-suunnittelu).

Sivuston suunnittelussa huomiomme mm. eri käyttäjäryhmät persoonien ja heidän tarpeidensa kautta. Iteratiivisen suunnitteluprosessin kautta loimme uuden sivuston rakenteen palvelemaan käyttäjien tarpeita, jotta tieto olisi helposti ja nopeasti löydettävissä sekä kokonaisuutta miellyttävä käyttää.

Uudistettu Julkaisut-osio

Käyttäjälähtöinen suunnittelu kaiken ytimessä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaisut haluttiin tuoda kävijöiden saataville mahdollisimman selkeällä ja helposti lähestyttävällä tavalla. Suunnittelun aikana selvitettiin kohderyhmien tavoitteet ja tarpeet sekä tavat, joilla julkaisuja etsitään.

Osion suunnittelulle asetettiin tavoitteeksi aikaisemmin sivustolla hajallaan olleen tiedon yhtenäistämisen tavalla, joka palvelee kävijöitä parhaiten. Suunnittelutyön tuloksena julkaisuista muotoutui yksi eheä osio, jossa julkaisuja on helppo selata, etsiä ja filtteröidä.

Uudistettu Julkaisut-osio
Käyttäjälähtöinen suunnittelu on meille kaiken A & O Lue lisää aiheesta