Kaso

Kaso Oy tarjoaa asiakkaiden omaisuuden ja tiedon suojaamiseen niin murtoa, paloa kuin muitakin uhkatekijöitä vastaan testattuja tuotteita ja palveluita
Kaso
Kaso
Kaso

Uudistimme Kason kansainvälisen puolen myyntiä ja markkinointia edistävät verkkosivut. Tämä ei ollut ensimmäinen verkkosivustouudistus jonka saimme tehdä yhdessä Kason kanssa - yhteistyömme on kestänyt jo liki 10 vuotta! Kason uudella sivustolla esitellään yrityksen kattava tuotevalikoima, josta löytyy mm. kassakaappeja, paloturvakaappeja, turvaovia, puku- ja lokerokaappeja sekä holvi- ja pankkituotteita. Uudistetun visuaalisen ilmeen lisäksi projektissa panostettiin käyttäjälähtöisyyteen  - kävimme tarkkaan läpi Kason tavoittelemat kohderyhmät ja verkkosivustolle asetetut tavoitteet. Opitun tiedon avulla suunta pysyi kirkkaana koko projektin ajan.

Tuotteiden esittely innovoinnin kohteena

Lähtökohta

Kason aikaisemmalla verkkosivustolla tuotteisto oli esitelty verkkokauppamaiseen tapaan: tuotteita pystyi selaamaan muutaman eri kategoriatason kautta, jonka jälkeen kävijä ohjattiin tuotteen omalle esittelysivulle. Kävijältä vaadittiin siis monta klikkausta ja kokeilua, jotta oikea tuote löytyi. Pitkien kävijäpolkujen lisäksi kohderyhmien välillä tunnistettiin olevan paljon erilaisia lähtökohtia tiedon hakuun liittyen. Kohderyhmien eroavaisuudet nostettiinkin yhdeksi ratkaistavaksi asiaksi tuotteiden esittelyn suhteen.

Lähestyminen

Ennen kuin siirryimme piirtopöydän ääreen, totesimme asiakkaan kanssa yhteistuumin, että olisi hyvä istua alas Kason toiminnan ja tärkeimpien asiakasryhmien tiimoilta. Projekti aloitettiinkin yhteisillä työpajoilla, joissa Kason eri toiminnot ja palvelut sekä verkkosivuston tärkeimmät kävijäryhmät käytiin tarkkaan läpi. Kävijäryhmien tarpeiden ja käyttäytymismallien tunnistaminen koettiin tämän(kin) projektin osalta erittäin tärkeäksi.

Konseptointi ja käyttöliittymäsuunnittelu

Yhteisten työpajojen pohjalta tunnistetut kohderyhmät ja sivustolle asetetut tavoitteet siivittivät projektin seuraavaan vaiheeseen; konseptointiin ja käyttöliittymäsuunnitteluun.

Aloitimme näkymästä, jossa tuotteita listataan. Listauksen osalta meillä Site Logicilla heräsi vahva ajatus tuotteiden ryhmittelystä ja niputtamisesta tiiviimpiin kokonaisuuksiin. Oikean tuotteen löytäminen ei pitäisi olla kävijälle tuskallisen vaikea prosessi! Ajatus mahdollisista tuotelistauksen suodatustoiminnoista heräsi ja tämä otettiinkin yhdeksi lähestymistavaksi käyttöliittymäsuunnitteluun. Tuotteiden esittelyn osalta todettiin, että tuotteisto voitaisiin esitellä tuoteperheittäin ja tuoteperheen esittelysivulla kävijä voisi halutessaan syventää tietämystään yksittäisten tuotteiden kohdalla.

Syntyneet ideat tuotiin käyttöliittymäsuunnittelussa paperille rautalankamallien muodossa. Suodattimien osalta kokeiltiin eri lähestymistapoja, joista löydettiin muutaman kierroksen jälkeen sivuston tuote- ja kävijäryhmiä parhaiten palveleva malli. Yksittäisen tuoteperheen esittelyä varten suunniteltiin joustava pohja, jossa tietoa voidaan esittää monella eri tavalla. Kaikessa suunnittelussa pidettiin mielessä sivuston tärkeimmät kävijäryhmät, jotta eri tyyppisen tiedon perässä olevat kävijät löytäisivät itselleen relevanttia tietoa päätöksenteon tueksi.

Lopputulema

Verkkosivut eivät ole koskaan valmiit. Työstö jatkuu ja verkkosivuston toimivuutta ja kävijöiden käyttäytymistä voidaan seurata useilla eri työkaluilla ja mittareilla – tätä työtä jatkamme siis Kason upean porukan kanssa. Uusi tapa esittää Kason tuotteisto on vasta lanseerattu ja työstö sisältöjen kanssa jatkuu. Nostamme kuitenkin jo tässä vaiheessa hattua Kason porukalle uskalluksesta lähteä kokeilemaan uutta – näin me teemme verkosta aina kävijöitä parhaiten palvelevan paikan!

Räätälöityjä verkkosivustoja vuodesta 2005 Lue lisää palveluistamme

Ota yhteyttä

Kysy lisää tai ehdota veloituksetonta tapaamisaikaa asiantuntijamme kanssa.

Katsothan tästä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Markus Kareinen
Markus Kareinen Myynti, suunnittelu, projektit
Muiden henkilöiden yhteystiedot