ETL

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. ETL edustaa Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä.
ETL
ETL
ETL

Suunnittelimme ja toteutimme Elintarviketeollisuusliiton uuden verkkosivustokokonaisuuden. Uusi verkkosivusto yhdistää saumattomasti saman hallinnan alle liiton pääsivuston ja jäsenille suunnatun jäsensivuston. Projektin keskiössä oli uuden ilmeen lisäksi käyttäjälähtöiset käyttöliittymät sekä rakenteen ja sisältöjen uudelleenjärjestely. Onnistunutta suunnitteluvaihetta pohjustettiin kattavalla tutkimusprojektilla, jonka avulla kävijöiden tarpeet ja toiveet saatiin huomioitua parhaalla mahdollisella tavalla. Huolellisen teknisen suunnittelun ja toteutuksen myötä pystyttiin automatisoimaan ja tehostamaan monia liiton prosesseja - kaunis ulkokuori kätkee sisälleen monia huolella mietittyjä teknisiä ratkaisuja.

Lähtötilanne ja tavoitteet

Lähtötilanne

Elintarviketeollisuusliiton verkkosivusto oli jäänyt ajasta jälkeen eikä täyttänyt enää liiton viestinnällisiä tarpeita, sisällönhallinta oli kankeaa ja ulkoasukin kaipasi uusia tuulia. Tämän johdosta projektin suuntaviivat ja fokus haluttiin kirkastaa ennen suunnittelun alkua – ja tästä projekti lähtikin liikkeelle.

Projektin tavoitteet

  • Monipuoliset sisällöt järjestykseen
  • Käyttäjäkokemuksen parantaminen loppukäyttäjille ja sisällöntuottajille
  • Tärkeimpien kohderyhmien palveleminen
  • Ajankohtaisten asioiden esilletuonti
  • Ilmeen raikastaminen
  • Jäsensivujen roolin selkeyttäminen ja toimintojen tehostaminen
  • Aikaa kestävät ja ETL:n työaikaa säästävät ratkaisut, joiden jatkokehitys on vaivatonta ja kustannustehokasta

Projektin kohokohdat

Integraatio jäsentietojärjestelmään

Sivusto integroitiin ETL:n käyttämään jäsentietojärjestelmään. Integraation avulla jäsenyritysten työntekijöiden kirjautuminen jäsensivustolle helpottui ja liiton henkilöstöltä säästettiin suuri määrä manuaalista työtä tunnusten hallinnan kanssa. Integraation avulla liiton jäsenyritysten tiedot saatiin myös tuotua verkkosivustolle.

Multisite

Uusi verkkosivusto yhdistää saumattomasti saman hallinnan alle liiton pääsivuston ja jäsenille suunnatun jäsensivuston. Multisite tuo tehoja sivuston hallintaan niin teknisen ylläpidon kuin sisältöjen hallinnan näkökulmasta. Multisite mahdollistaa lisäksi jatkossa muiden sivustojen liittämisen osaksi ETL:n sivustokokonaisuutta.

Uusi rakenne ja sisällöt järjestykseen

ETL tarjoaa arvokasta tietoa ruoka-alalta. Tämän arvokkaan sisällön löytyminen kävijöille haluttiin tehdä mahdollisimman helpoksi. Rakennesuunnittelu olikin yksi projektin tärkeimmistä työvaiheista, jota pohjustettiin kattavalla ja syväluotaavalla tutkimusvaiheella.

Uusi raikas ilme

Projektin myötä verkkosivusto sai modernin ja raikkaan ilmeen. Uuden sivuston ilmeessä korostuu sulavuus ja selkeälinjaisuus. Ilmeellä haluttiin myös välittää tunne asiantuntevasta ja luotettavasta ruoka-alan tietoa tarjoavasta liitosta.

Projektin vaiheet

Tutkimus ja kävijäpersoonat

Kävijöiden tarpeiden, tavoitteiden ja käyttäytymisen ymmärtäminen on onnistuneen verkkosivustouudistuksen ytimessä. Projekti lähti liikkelle kattavan tutkimusvaiheen siivittämänä.

Tutkimuksen aikana vanhalta verkkosivustolta kerätty data yhdistettiin kävijäkyselystä saatuihin vastauksiin. Google Analyticsista saatavilla oleva tieto rinnastettiin lämpökarttoihin, joilla kävijöiden liikehdintää sivustolla pystyttiin seuraamaan tarkemmin. Tämän numeraalisen ja visuaalisen datan tueksi kävijäkyselyllä haettiin suoria mielipiteitä kävijöiltä vanhan verkkosivuston toimivuudesta ja kipukohdista.

Tutkimuksen ohessa järjestettiin kolme työpajaa, joiden aikana tunnistettiin verkkosivuston tärkeimmät kävijäryhmät ja luotiin jokaista kävijäryhmää kuvaava kävijäpersoona. Työpajoihin osallistui liiton henkilöstöä sivuston ja sen kävijöiden kannalta olennaisista toiminnoista. Tutkimuksesta ja työpajoista muodostunut arvokas tietopaketti toimi projektin suunnitteluvaiheen selkärankana.

Kattava ja syväluotaava suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaihe käynnistettiin sivuston rakennesuunnittelulla. Rakennesuunnittelussa tehdyt päätökset perustuivat tutkimuksessa ja työpajoissa muodostettuun käsitykseen kävijäryhmien tarpeista yhdistettynä liiton viestinnällisiin tavoitteisiin. Purimme vaiheen alussa vanhan sivuston valikkorakenteen osiin ja muodostimme ehdotuksen uudesta verkkosivuston rakenteesta. Huolella suunniteltu rakenne auttoi sivuston kävijäpolkujen määrittämisessä ja toimi oivana työkaluna sisältöjen auditoinnissa.

Käyttöliittymäsuunnittelu lähti liikkeelle määritettyjen sivupohjien ja näkymien suunnittelusta. Käyttöliittymäsuunnittelussa hyödynnettiin tutkimuksesta opittua tietoa kävijöiden käyttäytymisestä vanhalla verkkosivustolla. Toivotusta visuaalisesta ilmeestä oli muodostunut selkeä kuva jo projektin aikaisessa vaiheessa. Uuden sivuston viimeistelty ilme saatiinkin lyötyä lukkoon nopealla aikataululla.

Tarkat tekniset määritykset ja huolellinen toteutus

Laadimme kehitystä varten tarkat tekniset määritykset kaikista sivustolle suunnitelluista näkymistä ja toiminnoista. Huolella tehdyt tekniset määritykset yhdistettynä suunnittelussa syntyneeseen graafiseen ilmeeseen varmistivat kehittäjille selkeän työsuunnitelman.

Viimeistely ja sisältöjen massasiirrot

Viimeistelyvaiheen aikana uusi sivusto rakentuu sivu ja artikkeli kerrallaan, kun sisältöjä ruvetaan syöttämään ja siirtämään. Siirsimme viimeistelyvaiheen aikana suuren määrän vanhan sivuston uutisia, blogeja ja tiedotteita hyödyntämällä kehittäjiemme luomia työkaluja. Massasiirrot säästivät asiakkaan suurelta määrältä käsityötä artikkelien kanssa ja aikaa voitiin näin keskittää muiden sisältöjen työstöön.

Lopputulema

Onnistuttiinko projektille asetetuissa tavoitteissa? Mielestämme kyllä.

Kattava ja kokonaisvaltainen uudistus takasi Elintarviketeollisuusliitolle modernit ja aikaa kestävät WordPress-sivut. Projektin myötä ETL:n tarjoama arvokas sisältö sai arvoisensa näyttämön. Ja mikä tärkeintä: keskeisimmät kohderyhmät huomioitiin läpi prosessin.

Miten me toimittajana onnistuimme? Kokonaisvaltainen verkkosivustouudistus vaatii onnistuakseen oikeat tekijät. Kokemuksemme vastaavista projekteista toivat uudistukseen vahvan ja vankan otteen. Suunnitteluvaihe tehtiin huolella ja vahva tekninen osaamisemme takasi luotettavat ratkaisut ja toimivat integraatiot, pienistä loppumetrien integraatio-haasteistakin selvittiin kunnialla.

Mitä seuraavaksi? Verkkosivut eivät ole koskaan valmiit. Verkkosivuston toimivuutta ja kävijöiden käyttäytymistä voidaan seurata useilla eri työkaluilla ja mittareilla – tätä työtä jatkamme siis ETL:n upean porukan kanssa.

Räätälöityjä verkkosivustoja vuodesta 2005 Lue lisää palveluistamme
Yhteistyö Site Logicin kanssa oli jouhevaa ja verkkosivu-uudistus eteni aikataulussa ilman stressiä. Erityisen kiitoksen ansaitsee Site Logicin asiakaslähtöinen asenne ja uudistuksen ryhdikäs eteenpäin vieminen – meillä oli läpi projektin hyvä ja luottavainen fiilis siitä, että etenemme kohti toimivaa ja kävijöitä palvelevaa sivustoa. Saimme käytännössä toimivia ratkaisuja, rehellisiä mielipiteitä ja hyviä ideoita oman boximme ulkopuolelta. Löytyipä visuaalista silmääkin ja työn tuoksinassa huumorin pilkettä. Suvi Rinta-Kiikka & Hannele Mayer-Pirttijarvi / ETL:n viestintä

Ota yhteyttä

Kysy lisää tai ehdota veloituksetonta tapaamisaikaa asiantuntijamme kanssa.

Katsothan tästä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Pekka Turpeinen
Pekka Turpeinen Myynti, suunnittelu, projektit
Muiden henkilöiden yhteystiedot