Effortia

Sähkösopimusten ja kiinteistönvälittäjien kilpailuttamiseen tarkoitettujen sivustojen haltuunotto, optimointi, kehitys ja ylläpito.

Jokainen toteuttamamme projekti ja solmimamme yhteistyö ei lähde liikkeelle uuden palvelun luomisesta. Osassa tapauksista otamme koppia olemassa olevista palveluista ja yhteistyö keskittyy näiden palvelujen kehittämiseen, optimointiin ja ylläpitoon. Asiakkaamme Effortia oli hankkinut alun perin kilpailuttamiseen tarkoitettuja verkkopalveluita toiselta toimijalta. Effortia näki välttämättömyytenä kehittää ja optimoida hankkimiaan palveluita entistäkin paremmin vastaamaan palveluille asetettuja vaatimuksia ja tavoitteita. Effortia valitsi meidät toimijaksi ja sitouduimme jatkokehittämään sekä ylläpitämään Effortian verkkopalveluita, jotka käsittävät sähkösopimusten kilpailutukseen tarkoitetun sivuston sahkovertailu.fi ja kiinteistönvälittäjien kilpailutukseen suunnitellun sivuston asuntojenmyynti.fi.

 


 

Yhteistyön kautta parempiin tuloksiin

Yhden toimiston taktiikka

Roolimme Effortian palveluiden ylläpitäjänä ei rajoitu pelkästään olemassa olevien sivustojen ylläpitoon, vaan olemme yhteistyön kautta syventyneet myös käyttöliittymäsuunnitteluun, A/B-testaukseen sekä uusien palvelukonseptien testaukseen. Lisäksi vastaamme palvelinten ylläpidosta ja verkkopalvelujen tietoturvasta.

Yhteistyön tavoitteita

 • Käyttäjäkokemuksen parantaminen: tavoitteena on optimoida käyttöliittymiä ja tehdä parannuksia, jotka johtavat käyttäjäystävällisempään ja tehokkaampaan sähkösopimusten vertailuun ja kiinteistönvälittäjän kilpailutukseen.
 • Konversioiden kasvattaminen: mm. A/B-testausta hyödyntämällä pyritään tunnistamaan ja toteuttamaan parhaiten toimivat strategiat konversioiden kasvattamiseksi kummallakin verkkosivustolla.
 • Uusien palvelukonseptien testaaminen: kokeillaan ja arvioidaan uusia palvelukonsepteja, jotka voivat tuoda lisäarvoa asiakkaille ja erottaa verkkopalvelut kilpailijoista.
 • Palvelinten vakaan toiminnan varmistaminen: ylläpidetään palvelimia varmistaen niiden vakaa toiminta ja nopea reagointi mahdollisiin teknisiin haasteisiin.
 • Tietoturvan vahvistaminen: painotetaan verkkopalvelujen tietoturvaa, varmistaen asiakkaiden tietojen luottamuksellisuus ja suojaaminen mahdollisilta tietoturvariskeiltä.
 • Dokumentaation laadun parantaminen: laaditaan selkeää ja kattavaa dokumentaatiota kaikista tehdyistä muutoksista ja kehitystoimista, mikä helpottaa jatkokehitystä ja ylläpitoa.

Nostoja yhteistyön teemoista, sahkovertailu.fi

Optimointi ja kehitys

 • Uuden käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus, mukaan lukien työkalu oman sähkönkulutuksen arviointiin.
 • Pankkitunnistautumisen käyttöönotto ja korjaukset.
 • Sähköpostimuistutukset sopimuksen vanhenemisesta rakennettiin palvelevammaksi loppukäyttäjälle.
 • Hakukoneoptimointi ja sisällön rikastaminen automaatiolla.

Taustajärjestelmät ja integraatiot

 • Toteutettiin automaattinen laskutusintegraatio Procountoriin.

Dokumentointi ja kokonaiskuva

 • Järjestelmä migroitiin PHP8 versiolle.
 • Taustajärjestelmä migroitiin uudelle versiolle.
 • Järjestelmä otettiin haltuun ja kaikki toiminnallisuudet dokumentoitiin asiakkaalle kokonaiskuvan saamiseksi.

Nostoja yhteistyön teemoista, asuntojenmyynti.fi

Kilpailutuslomakkeen optimointi

 • Käyttöliittymien uudelleensuunnittelu ja toteutus.
 • A/B -testaukset, joissa vertailtiin vanhan ja uuden käyttöliittymän konversioita.
 • Luotiin osoitetietojen tarkempi validaatio ja automaattinen korjaus hyödyntämällä Googlen rajapintoja.

Taustajärjestelmät ja integraatiot

 • Tietoturvan kartoitus ja parannustyöt.
 • Luotiin integraatio Digi- ja väestötietoviraston tietoihin nimen oikeellisuuden automaattiseen tarkistukseen.

Dokumentointi ja kokonaiskuva

 • Järjestelmä otettiin haltuun ja kaikki toiminnallisuudet dokumentoitiin asiakkaalle kokonaiskuvan saamiseksi.
 • Järjestelmä migroitiin PHP8 versiolle.
 • Sivusto lokalisoitiin ja otettiin käyttöön usealle kielelle eri maissa.

Tiivis yhteistyö jatkuu

Yhteistyömme Effortian kanssa on ollut menestyksellinen matka kohti entistä tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä sivustoja. Olemme tähänastisen yhteistyön aikana optimoineet sekä kehittäneet useaa toimintoa, parantaneet sivustojen tietoturvaa ja integroineet sivustot eri taustajärjestelmiin. Kaiken tekemisen keskiössä on ollut huolellinen konseptointi, suunnittelu ja testaus — hakukoneet huomioivaa toteutusta unohtamatta.

Effortian kanssa ylläpitämämme vahva ja tiivis yhteistyö näkyy muun muassa viikoittaisissa kehityspalavereissa ja yhteisellä Slack-kanavallamme käydyissä keskusteluissa. Viikoittaiset seuranta- ja priorisointipalaverit ovat varmistaneet sujuvan etenemisen ja tavoitteiden saavuttamisen. Tarkkaavaisuus dokumentoinnissa, konseptoinnissa, käyttöliittymien suunnittelussa ja A/B-testauksissa ovat luoneet vahvan perustan verkkopalveluiden parantamiselle.

Onnistunut yhteistyö sähkösopimusten vertailuun ja kiinteistönvälittäjän kilpailutukseen tarkoitettujen sivustojen kanssa on laajentanut yhteistyötä saman omistajan muihinkin palveluihin. Ylläpidämme muun muassa koirankoulutuksen verkkokursseja tarjoavia sivustoja kuono.fi ja hundtraningonline.se. Lisäksi olemme päässeet kehittämään remonttilinkki.fi-sivustoa, jonka avulla kävijä voi kilpailuttaa tekijät kaikkiin remontteihin.

Kiitämme Effortiaa antoisasta yhteistyöstä ja jatkamme innolla palveluiden kehittämistä!

Etsitkö kumppania verkkopalvelusi jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitoon? Lue lisää palveluistamme
Olemme tehneet yhteistyötä useita vuosia Site Logicin kanssa Effortian eri palvelujen kehityksen ja ylläpidon tiimoilta. Yhteistyö on toiminut hyvin ja toivon sen laajenevan jatkossa myös uusiin palveluihin. Pär Österlund, Effortia Oy

Ota yhteyttä

Kysy lisää tai ehdota veloituksetonta tapaamisaikaa asiantuntijamme kanssa.

Katsothan tästä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Pekka Turpeinen
Pekka Turpeinen Myynti, suunnittelu, projektit
Muiden henkilöiden yhteystiedot